Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 817/2014 ze dne 25. července 2014 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2014 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011