Den Portugisiske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om oprettelse af et sekretariat for de fælles tilsyns/kontrolorganer vedrørende databeskyttelse, der er oprettet i henhold til konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen), konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengen-konventionen)