Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen jatkamista ilman määrällisiä rajoituksia ajanjaksolle 1. tammikuuta 2000 - 31. joulukuuta 2001 Euroopan yhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusten alaan kuuluvien tiettyjen terästuotteiden viennille Venäjän federaatiosta Euroopan yhteisöön koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (99/.../EY)