Pisemne zapytanie E-0598/10 skierowała: Caroline Lucas (Verts/ALE) do Komisji. Liberalizacja handlu a kryzys gospodarczy