Ehdotus: neuvoston päätös AKT-EY-suurlähettiläskomiteassa vahvistettavasta tarkistetun neljännen AKT-EY-yleissopimuksen voimassaolon päättymispäivän ja viidennen AKT-EY-yleissopimuksen voimaantulopäivän välisen siirtymävaiheen toimenpiteitä koskevaa päätöstä koskevasta yhteisön kannasta