Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/119/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/318, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 208/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/311, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, numatytos ribojamosios priemonės