Zadeva T-460/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2019 – eSlovensko Bratislava/Komisija (Ničnostna tožba — Javna naročila — Pobot terjatev — Prenehanje obstoja predmeta spora — Ustavitev postopka)