Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 35/2003 van 14 maart 2003 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst