Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 430/2011, annettu 2 päivänä toukokuuta 2011 , asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta