Kommissionens förordning (EG) nr 1956/2003 av den 6 november 2003 om fastställande av de kvantiteter som skall tilldelas importörer av den första delen av de kvantitativa gemenskapskvoter som är tillämpliga under 2004 för vissa produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina