Uredba Komisije (ES) št. 1956/2003 z dne 6. novembra 2003 o določitvi količin, ki se dodelijo uvoznikom iz prve tranše količinskih kvot Skupnosti za leto 2004 za določene izdelke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske