Nariadenie Komisie (ES) č. 1956/2003 zo 6. novembra 2003, ktorým sa ustanovujú množstvá pridelené dovozcom z prvej tranže množstevných kvót na rok 2004 na určité výrobky, ktoré majú pôvod v Čínskej ľudovej republike