Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1956/2003 tas-6 ta' Novembru 2003 li jistabbilixxi l-ammonti li għandhom ikunu allokati lill-importaturi mill-ewwel porzjon tal-kwota kwantitattiva tal-Komunità fuq ċerti prodotti li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Cina