Komisijas Regula (EK) Nr. 1956/2003 (2003. gada 6. novembris), ar ko nosaka daudzumus, kas piešķirami importētājiem attiecībā uz 2004. gada Kopienas kvantitātes kvotu pirmo daļu atsevišķām Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes precēm