2003 m. lapkričio 6 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1956/2003 nustatantis kiekius, paskirstomus importuotojams nuo 2004 m. Bendrijos kiekybinių kvotų tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktams pirmosios dalies