Kommissionens forordning (EF) nr. 1956/2003 af 6. november 2003 om fastlæggelse af de mængder, der tillægges importørerne af den første tranche af de kvantitative kontingenter, der gælder for 2004 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina