Zadeva C-341/14: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 14. julija 2014 – J. Harmsen proti Burgemeester van Amsterdam