Lieta C-341/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 14. jūlijā iesniedza Raad van State (Nīderlande) – J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam