Propunere de decizie a Consiliului de aprobare, în numele Comunităţii Europene, a primului şi a celui de-al doilea amendament la Convenţia CEE/ONU de la Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră