Regulamentul (CE) nr. 275/2007 al Comisiei din 15 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1825/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat