Document de lucru al serviciilor Comisiei care însoţeşte comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor privind Consumul şi producţia durabile” şi „Către o politică industrială durabilă” - Plan de acţiune - Rezumatul evaluării impactului {COM(2008)397 final} {SEC(2008) 2110}