Pisemne zapytanie E-006702/11 João Ferreira (GUE/NGL) do Komisji. Uznawanie praw ojcowskich i wspieranie równouprawnienia w rodzicielstwie