Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 27 päivänä maaliskuuta 2003 asiassa T-398/02 R, Linea GIG Srl vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Välitoimimenettely – Kilpailu – Sakon maksaminen – Pankkitakaus – Kiireellisyys – Poikkeukselliset olosuhteet – Intressivertailu)