Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4684 — AIG/Orco/Hospitality Invest) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE