Kommissionens förordning (EG) nr 626/2000 av den 23 mars 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2010/1999