Regulamentul (CE) nr. 596/2007 al Comisiei din 31 mai 2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iunie 2007