Писмен въпрос E-002949/11 Jan Březina (PPE) до Комисията. Резолюция на Европейския парламент относно закона за медиите в Унгария