Cauza T-851/19: Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2020 – Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (SAKKATTACK) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative SAKKATTACK – Mărcile internaționale verbale anterioare ATTACK și Body Attack și marca figurativă anterioară Body Attack SPORTS NUTRITION – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]