2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1358/2008/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1904/2006/EB, įkuriantį 2007–2013 m. programą Europa piliečiams aktyviam Europos pilietiškumui skatinti