Zaak C-413/03: Beroep, op 2 oktober 2003 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland