Определение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 29 април 1998 г.