Kirjalik küsimus E-012122/11 Jens Rohde (ALDE) komisjonile. Audiitorühingute gruppide tegevuse killustumine