Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-“Evalwazzjoni ta’ nofs it-term tal-programm LIFE” (Opinjoni esploratorja)