Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta (EU) 2018/1696 o operativnih pravilih izbirne komisije iz člena 14(3) Uredbe (EU) 2017/1939