Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar kuru groza Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1696 par darbības noteikumiem atlases komitejai, kas paredzēta 14. panta 3. punktā Padomes Regulā (ES) 2017/1939