Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista valintalautakunnan toimintaa koskevista säännöistä annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1696 muuttamisesta