Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1174/2012 av den 5 december 2012 om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Abbacchio Romano [SGB])