Sklep Sveta (EU) 2016/763 z dne 13. maja 2016 o določitvi stališča, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Odboru za vladne nabave v zvezi z osnutkom sklepa o arbitražnih postopkih v skladu s členom XIX:8 Revidiranega sporazuma o vladnih nabavah