Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1667 av den 15 september 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker