Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9906 – KKR/HPS/Monleasing Holdco) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 300/07