Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9906 – KKR/HPS/Monleasing Holdco) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 300/07