Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9906 – KKR/HPS/Monleasing Holdco) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 300/07