Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9906 – KKR / HPS / Monleasing Holdco) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 300/07