Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9906 – KKR / HPS / Monleasing Holdco) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 300/07