Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 18/2019 af 8. februar 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/341]