KIRJALLINEN KYSYMYS E-0544/04 esittäjä(t): Erik Meijer (GUE/NGL) komissiolle. YMP: Pyrkimys suur- ja pientilojen välisten jakoperusteiden muuttamiseen, tilakohtainen tukikatto ja kolmansille maille aiheutuvien haittojen rajoittaminen.