Regulamentul (CE) nr. 1220/2007 al Comisiei din 18 octombrie 2007 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare la importul melaselor în sectorul zahărului stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1110/2007