Писмен въпрос E-8119/10 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Гръцките жени и ракът на гърдата