Zadeva C-388/15: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Belgija) 17. julija 2015 – Denis Malcorp in drugi/Vlaams Gewest, intervenient: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen