Întrebare scrisă E-4519/08 adresată de Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Comisiei. Incinerarea deşeurilor de către fabrica de ciment AGET Iraklis din Aliveri, Euboia